Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov ustanovujú to, ako lokalita sk.riskyornot.com používa a chráni informácie poskytnuté návštevníkom počas užívania našich stránok.

Prevádzkovateľ stránok sa zaväzuje, že súkromie a informácie nám poskytnuté počas užívania tejto lokality akýmkoľvek návštevníkom, sú našou stranou zabezpečené. Ak od návštevníkov vyžadujeme akékoľvek dáta, pomocou ktorých sme schopní ich identifikovať, tieto dáta budeme užívať iba v zmysle tohto dokumentu.

sk.riskyornot.com môže zmeniť tieto podmienky, resp. tento dokument, podľa uváženia, či potreby. Každý návštevník by mal byť oboznámený s týmto dokumentom a mal by si byť istý, že s jeho obsahom súhlasí. Tento dokument je platný od 01/12/2018 (deň/mesiac/rok).

Aké informácie zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

  • Meno
  • Kontaktné informácie vrátane emailovej adresy
  • Iné informácie, ktoré sú relevantné pre sledovanie správania návštevníkov počas prehliadania tejto webovej lokality alebo pre vybavenie objednávok, nič iné.

Čo robíme s informáciami, ktoré od návštevníkov získavame

Niektoré informácie od návštevníkov získavame, resp. potrebujeme z tých dôvodov, že sa snažíme zlepšiť hodnotu tejto lokality pre samotného návštevníka, predovšetkým sa ale jedná o nasledovné:

  • Vedenie interných záznamov, ak je to potrebné.
  • Používame získané dáta na zlepšenie našich služieb.

Čo nerobíme s informáciami, ktoré získavame od našich návštevníkov

  • Nezdieľame takého informácie s tretími stranami.
  • Nezasielame žiadnu nevyžiadanú elektronickú poštu.
  • Nenarúšame súkromie návštevníkov tejto lokality.

Bezpečnosť

Ubezpečujeme návštevníkov, že informácie poskytnuté nám, sú bezpečne spracované. Aby sme získané informácie ochránili, používame viacero metód vrátane fyzických, elektronických a iných procedúr.

Ako používame cookies

Cookie je malý súbor dát, ktorý je uložený na počítači návštevníka. Ak s užívaním cookies návštevník súhlasí, takéto dáta môžu pomáhať identifikovať návštevnosť, identifikovať už prihláseného užívateľa, a podobne. Cookies totiž umožňujú webovej aplikácii pracovať s každým návštevníkom individuálne. Webová aplikácia môže zamerať svoje správanie tak, aby vyhovovala požiadavkám a potrebám každého návštevníka.

Okrem personalizácie môžeme používať cookies na to, aby sme zistili, ktoré stránky sú navštevované, čo nám umožňuje analyzovať dáta o stránkach, ktoré sú obľúbené, či neobľúbené. Následne vieme reagovať a obsah vylepšiť tak, aby bol prínosný pre koncového návštevníka. Takto získané informácie používame iba pre štatistické prepočty a po analýze dáta mažeme z našich systémov.

Vo všeobecnosti platí, že cookies nám umožňujú lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov, a sme radi, ak cookies na sk.riskyornot.com neblokujete. Cookie nám nemôže slúžiť na získanie prístupu k počítaču návštevníka, taktiež nemôže slúžiť na získavanie osobných informácií, či iných dát, okrem tých, ktoré nám návštevník poskytne sám a dobrovoľne.

Povolenie užívať cookies je štandardne zapnuté vo väčšine webových prehliadačov, no každý z nich by mal poskytovať možnosť blokovať cookies na konkrétnej webovej lokalite. Z toho dôvodu sa môže každý návštevník sám rozhodnúť, či môžeme užívať cookies z dôvodov spomenutých v tomto dokumente. Niektorá funkcionalita na tejto lokalite môže byť obmedzená v prípade, ak návštevník neprijíma cookies.

Odkazy na iné webové lokality

Táto lokalita môže obsahovať odkazy smerujúce na iné webové lokality. Akonáhle ale návštevník použije tieto odkazy, je potrebné si uvedomiť, že naše stránky nemajú žiadnu kontrolu nad cieľovými URL. Z toho dôvodu nie sme zodpovední za ochranu súkromia, či informácií, ktoré poskytuje návštevník takejto stránke, a tento dokument sa na cieľovú URL nevzťahuje. Ak si takýto návštevník nie je istý ochranou súkromia na stránkach inej lokality, je potrebné vyhľadať zásady ochrany súkromia na cieľovej URL.

Kontrolovanie osobných informácií návštevníkom

Každý návštevník nás môže kontaktovať v zmysle neukladania, alebo zakázania zbierania informácií touto lokalitou, nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zmenou profilu a vynechaním, prípadne poskytnutím falošných informácií tam, kde to návštevník považuje za nutné.
  • Kontaktovaním pomocou formulára, ktorý je dostupný na tejto stránke.

Nami získané informácie o návštevníkoch tejto stránky nepredáme, nebudeme distribuovať, a ani neposkytneme tretím stranám, pokiaľ to nebude vyžadovať platný zákon.

Každý návštevník nás môže požiadať o informácie ohľadom dát, ktoré o ňom máme na našom serveri, a to v zmysle Data Protection Act 1998. V takomto prípade je možné, že pôjde o spoplatnenú službu. Ak akýkoľvek návštevník našich stránok požaduje kópiu informácií o ňom zozbieraných, je potrebné kontaktovať nás poštou na

Jan Hvizdak

Karpatska 3

Kosice

04001

Slovakia

Ak akýkoľvek návštevník, alebo iná osoba, je presvedčený o tom, že informácie, ktoré sme takto získali o už existujúcej návšteve tejto lokality, sú nekompletné, alebo nepresné, je možné sa nám ozvať cez elektronickú poštu, prípadne cez kontaktný formulár na tejto stránke, či písomne a vyššie uvedenej adrese, a my v danej záležitosti odpovieme.