Spoznajte riziká investovania a pravdepodobnosti budúcich cien

(pretože ekonómia nie je veda a ceny majú svoje pravdepodobnosti)

Čo tu nájdete?

  • Porozumenie rizika spojeného s investovaním, či sa jedná o nákup kryptomien, zlata, akcií AT&T, alebo o nákup put opcií
  • Pravdepodobnosti budúcich cien pre množstvo aktív na základe metódy Monte Carlo aktualizované raz týždenne
  • Jednoduchý prístup k webovej aplikácii z vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu
  • Možnosť požiadať o pridanie cenových simulácií pre akékoľvek aktívum alebo inú premennú
  • Od júna 2020 aj ceny aktív spolu s RSI, Mayerovým Násobkom, Indexom Paniky a tiež histogram RSI
  • Je to tu príliš čiernobiele, nudím sa, chcem vidieť farebné grafy! Žiaden problém, kliknite tu!

Prečo merať riziko?

Každý chce byť milionár, no nikto o milióny nechce prísť. Ako o majetok neprísť? Jednoducho tak, že nebudete riskovať veľa v príliš riskantných obchodoch. Je v poriadku podstúpiť riziko, no nie je v poriadku hrať „všetko alebo nič“.

Dnes sme zavalení tak veľkým šumom z toľkých strán, že sa na základe všetkých dostupných informácií nemôžeme rozhodnúť správne. Stačí navštíviť finance.yahoo.com alebo seekingalpha.com, prečítať si zopár protichodných článkov na rovnakú tému a uznáte, že vždy sa jedná len o názor (autori umne narábajú s faktami tak, aby vyhovovali ich hypotézam). Je teda lepšie nič nečítať, nepočúvať a radšej hádzať kockou, alebo je lepšie prehrabávať sa v informáciach a vyberať si len tie pravdivé?

Mať po ruke pravdivé informácie a stráviť ich zberom množstvo času nakoniec nikomu nezaručí budúci zisk.

Riziko ako príležitosť

Kto v dobe, keď Bitcoin dosiahol paritu s americkým dolárom, nechal simulovať trajektórie cien Bitcoin-u s pomocou metódy Monte Carlo, musel dospieť k jednoznačnému záveru: Bitcoin je príliš rizikový, no možnosti exponenciálneho rastu dávajú nevídaný priestor pre zisky (rovnako aj pre straty predovšetkým pri obchodoch na páku).

Rovnaký prístup môžete uplatniť aj na simulácie budúcich cien akcií, komodít, či nehnuteľností.

Čo z toho vyplýva? Jednoducho vieme pochopiť, v akých medziach sa môže budúca cena s určitou pravdepodobnosťou vyskytovať. Nedostaneme zaručenú odpoveď, ale vďaka simuláciám si vieme jasne zodpovedať otázku:

Bude môj obchod (s prihliadnutím na minulé zmeny cien) príliš rizikový alebo naopak veľmi konzervatívny?

Prečo simulácie s použitím metódy Monte Carlo?

Pretože sa potrebujeme zbaviť šumu – či už vo forme vyhlásení politikov, vplyvov vo forme následkov hurikánov, únikov interných informácií a podobne. Táto metóda neberie do úvahy nič okrem predošlých zmien cien a okrem náhodnosti. Ak sa cena BTC vyšplhala v decembri 2017 k 17000 eurám, metóda Monte Carlo to berie ako históriu bez ohľadu na okolnosti, ktoré k tomu viedli. Bola za tým manipulácia pomocou tether-u? Alebo sa jednalo len o prirodzenú reakciu ľudí, ktorí informácie o raste ceny bitcoin-u zaznamenali a následne nakupovali? A začala cena padať kvôli vyčerpaniu tzv. „dumb money“, alebo išlo o cielenú manipuláciu po uvedení futures kontraktov XBT-Cboe? To všetko je pri použití metódy Monte Carlo irelevantné a záleží len na zmenách cien, a samozrejme aj na troche náhodnosti.

S metódou Monte Carlo:

  • Simulujete budúce ceny aktíva na akúkoľvek dobu dopredu pri prihliadaní na minulé ceny (ale môžete simulovať aj pravdepodobnosti vašej váhy o 2 roky)
  • Necháte všetko len na matematiku a trocha náhodnosti
  • Lepšie pochopíte, že akákoľvek cena v budúcnosti má určitú pravdepodobnosť
  • Zistíte, že zo všetkých tých analytikov, ktorí sa tvária tak múdro a dôležito, niektorí budú mať pravdu (pretože je to nutné) a iní sa zas budú mýliť (ale to ich neobmedzí v produkovaní ďalších nesprávnych predpovedí)

Prečo nie iná metóda?

Ak chcete technickú analýzu (TA), je množstvo stránok, kde sa k nej dostanete. V podstate ide o nasledovné: Ak bolo niečo jasne prehľadné v minulosti, nikde nemáme garanciu toho, čo nastane v budúcnosti. Kresliť úsečky cez vrcholy a dná neznamená mať prehľad o možných stratách, či ziskoch. Skúste len pre zábavu uplatniť TA pri predávaní nekrytých opcií a skôr či neskôr narazíte na nekontrolovateľné straty.

Kĺzavé priemery, logaritmické prírastky cien a iné sú rovnako nezaujímavé. Cieľom nie je kresliť maximálne zisky a očakávania, ale vystaviť sa riziku tak, aby sme neprišli „o gate“ a aby sme zároveň skúšali šťastie tam, kde rozptyl cien môže nadobudnúť gigantické rozmery pri riskovaní vopred známeho množstva kapitálu. Okrem spomenutého sa pomocou metódy Monte Carlo vieme pozerať aj na obchody na páku s trochu triezvejším pohľadom.

Podľa wikipedie [odkaz platný 30. novembra 2018, citácia je v českom jazyku]:

Finance a pojišťovnictví
V oblasti ekonomiky je možné metodu Monte Carlo využít pro oceňování opcí, investic a jiných finančních derivátů, analýzu rizika, pro zjištění optimální hodnoty portfolia, pro rozhodování či zajišťování.

Nemyslite lineárne

Svet a financie nie sú lineárne. A dokonca v nich neexistuje nejaká „sínusovka“, podľa ktorej sa cykly striedajú. Je samozrejme pravda, že cykly existujú, no v žiadnom prípade sa nejedná o niečo pravidelné. Raz sa situácia vyvíja skokovo, inokedy musíme prečkať dlhé obdobie stagnácie a nikdy nevieme, čo konkrétne bude zajtra, o týždeň, či o rok.

Čo ak?

Pri simulácii budúcej ceny sa nezaujímame o maximálny možný zisk, ale o pravdepodobnosť veľkej straty. K investovaniu totiž nie je potrebné pristupovať formou „Ako dobre to dopadlo!“, ale naopak „Ako najhoršie to mohlo dopadnúť?“

A ak sa sústreďujete len na zisky, tak sa vďaka simuláciám budúcich cien viete zamerať na tie aktíva, kde je miera pozitívneho rizika dostatočne veľká. Povedzme, že chcete zarobiť 1 milión € – Nepôjdete teda s kapitálom €1000 do obchodu, kde sa ani v najlepšom prípade pravdepodobne nedostanete na hranicu €50000 o 10 rokov.

Kam ďalej?

Pár poznámok

Vezmime si okrajový prípad spomenutý vyššie v zátvorke, teda simuláciu váhy o 2 roky. Váha človeka môže poklesnúť v priebehu dvoch rokov z 90kg na takmer nulu. Ako? Úmrtím a následnou kremáciou (ostane iba popol o minimálnej váhe). Takýto scenár je bezpochyby pre konkrétneho jedinca najvyššou možnou stratou. Pri investovaní je to obdoba nakupovania akcií Pets.com.

Ak je riziko a strata s ním súvisiaca neúnosná, je lepšie toto riziko nepodstúpiť!