Výber aktíva
minmin

Cena a graf pre MaidSafe Coin USD (MAID-USD) v mene US$

Od: Do:

Platné k: 2021-04-16 00:00:00

Posledná cena: US$1.158

Tieto grafy sú dostupné kvôli zjednodušeniu pochopenia psychológie investorov. Samotná cena konkrétneho aktíva je pre človeka často nepochopiteľná a zamýšľať sa nad jej racionalitou nemá význam, pretože by sme mohli dospieť k mylným záverom. Jednoducho platí, že racionálne je to, čo prežíva a racionalita v ponímaní jednotlivca je často v rozpore s racionalitou podľa iného jednotlivca. Všetky grafy okrem posledného je možné priblížiť vyznačením plochy myšou. Indexy a grafy ceny sa prispôsobia tomu časovému úseku, ktorý si zvolíte. Histogram RSI je nemenný a prepočíta sa až na základe nových dát, ktoré sa v databáze aktualizujú raz denne.

Graf ceny a kĺzavých priemerov


Nasledujúci graf zobrazuje premennú, ktorú získame vynásobením Mayerovho násobku a 14 dňovým indexom relatívnej sily. Tento násobok, ktorý môžeme nazvať Indexom Paniky jasne definuje, či sa nachádzame v období eufórie alebo silného pesimizmu, alebo či sa nachádzame v období, ktoré nevieme jasne zadefinovať v zmysle nálady investorov. Všeobecne platí, že by sme nemali nakupovať v období eufórie (aj keď sa nám to môže vyplatiť). Niekto rád nakupuje v období, keď na trhu vládne silný pesimizmus (a často sa to vypláca). Čím je nižší Index Paniky, tým viac sa ľudia boja nakupovať.

Posledná hodnota pre Index Paniky : 182.8179276 (v histórii bola hodnota nižšia v : 96.98% prípadov, vyššia hodnota bola v : 3.02% prípadov)

Graf znázorňujúci Index Paniky pre MaidSafe Coin USD (MAID-USD)


Mayerov násobok bol pôvodne vytvorený pre Bitcoin, no dá sa aplikovať na akékoľvek aktívum. Jasne z neho vidíme, či sa nachádzame v rastúcom trhu, alebo či sme v klesajúcom trhu. Samozrejme, Mayerov násobok nám nepovie, či sa trend na trhu zmení alebo či ostane rovnaký. Tento násobok je vhodné použiť tak, aby sme sa pozreli na to, či sa nachádzame v silnej depresii alebo v hromadnej eufórii. Spolu s Indexom Paniky nám potvrdí to, či je náš predpoklad ohľadom psychologického rozpoloženia väčšiny investorov správny alebo nie. Opäť platí, že nízky Mayerov Násobok znamená negatívne nálady medzi investormi.

Posledná hodnota pre Mayerov Násobok : 3.156 (v histórii bola hodnota nižšia v : 98.27% prípadov, vyššia hodnota bola v : 1.73% prípadov)

Mayerov Násobok pre MaidSafe Coin USD (MAID-USD)


Index relatívnej sily je odvodený od zmien ceny a je počítaný na štrnásťdennej báze. Z histórie RSI vieme jasne povedať, kedy nálada na trhu dosiahla dno. Vo všeobecnosti platí, že príliš nízke RSI je ideálnym časom na nákup. Avšak pozor, niekedy sa nízke RSI vyskytuje aj pred krachom spoločnosti. Spolu s predošlými dvoma indexami slúži RSI na pochopenie toho, či investori aktívum nakupovať chcú alebo sa od neho držia ďalej. Investori, ktorí sa nechajú ovládať svojimi emóciami zvyčajne nakupujú na vrchole a na dne zvyknú predávať.

Posledné RSI: 57.9271 (v histórii bola hodnota nižšia v : 72.91 % prípadov, vyššia hodnota bola v : 27.09 % prípadov)

14 dňový Index Relatívnej Sily


Žiaden index nám nepovie to, či súčasná eufória alebo depresia nedosiahne väčšie rozmery. No vďaka indexom, ktoré sú zobrazené na tejto stránke vieme pochopiť psychologické rozpoloženie väčšiny investorov. Nezabúdajte, že nikdy nezarobí väčšina na úkor menšiny. Je to práve naopak, kapitál sa presúva od väčšiny k menšine.

Histogram RSI zobrazuje historické rozloženie indexu RSI a nepodlieha zmenám v približovaní grafov, ktoré sú dostupné vyššie. Reprezentuje štatistické rozloženie indexu RSI od počiatku dostupných dát. Niektoré aktíva majú tento histogram posunutý viac naľavo, čo znamená to, že cena často padala. Niekotré aktíva majú priebeh indexu RSI viac plochý, čo zas znamená, že priebeh cien bol viac volatilný.

Histogram RSI pre MaidSafe Coin USD (MAID-USD) (celá história)


Navštívte aj hlavnú stránku a pozrite si simulácie pomocou metódy Monte Carlo pre všetky aktíva, ktoré sú dostupné aj na tejto stránke. Rovnako si môžete nechať generovať vlastné Monte Carlo simulácie a v kombinácii s RSI, Indexom Paniky a Mayerovým násobkom môžete nájsť vhodné investičné príležitosti podľa toho, ako ste ochotní riskovať a ako chcete rozložiť svoje investície.