Prečo a ako investovať do fyzického striebra

Aktualizácia v máji 2018: Bolo pridané video nižšie. Samozrejme toto video je len doplnkom tohto článku. Článok si prečítajte bez ohľadu na váš názor na fakty spomenuté vo videu.

Cieľ článku

V článku sa venujme dôvodom a argumentom pre (a proti) nákupu fyzického striebra, ale aj možným cenám striebra v budúcnosti. Oplatí sa dnes vôbec nakupovať fyzické striebro? Majú pravdu takzvané „alternatívne médiá“, alebo majú pravdu „mainstreamové médiá?“ Jedni vás budú presviedčať o tom, že je dôležitý pomer medzi zlatom a striebrom v zemskej kôre či medzi ich cenami na burze, medzi indexom DOW a cenou striebrom. Iní vás budú navádzať na predaj všetkého striebra, ktoré ste za svoje eurá nakúpili, a za takto získaný kapitál potom máte podľa ich „analytikov“ nakúpiť kryptomeny či akcie amerických spoločností.

Nech čítate či počúvate akýkoľvek názor, jedno je isté – Každý má svoju „pravdu.“ A takáto osoba vás bude presviedčať o svojom „svetonázore“, akoby šlo o život. Z podobného konania ale vzíde len to, že ten, kto presviedča, je po dialógu (alebo monológu) ešte zarytejší zástanca svojich myšlienok. A druhá strana takejto diskusie je o to viac presvedčená o svojej pravde. Ak ste na tento článok prišli ako niekto, kto fyzické striebro dlhodobo nakupuje, s najväčšou pravdepodobnosťou si z neho vezmete tie fakty, ktoré sa s vašim presvedčením zhodujú. A naopak – ak ste odporca nákupu striebra, budete sa sústreďovať na fakty, ktoré sú v súlade s vašim presvedčením.

Preto sa pozrime na investovanie do fyzického striebra racionálne – uveďme si rovnako pozitíva a aj negatíva. A pozrime sa aj na možné ceny v budúcnosti, pretože práve možný zisk je to, prečo nakupujeme.

Striebro verzus zlato

Ako vieme, striebro je napríklad na rozdiel od zlata aj priemyselný materiál, navyše sa jedná o kov, ktorého spotreba v posledných rokoch prevyšuje jeho produkciu v baniach a v závodoch na recykláciu. Tento pohľad nám zdôrazňujú najmä tí, ktorí nákup fyzického striebra ako formu investície obhajujú. Dáva totiž zmysel, že ak dostupné striebro dôjde a ak sa jeho cena akosi prirodzene (väčšina investorov očakáva kontinuálny – lineárny rast) nezvýši, tak môže dôjsť ku skokovej cene tejto komodity bez akéhokoľvek predošlého varovania.

Tento pohľad na investovanie do striebra má logický záver – Kupujme teraz, kým je striebro ľahko dostupné, pretože o pár rokov sa situácia môže razantne zmeniť. Otázne je ale toto: Ak o tom vie tak veľa ľudí, prečo už dávno tí, ktorí o tom vedia, neskúpili všetko dostupné fyzické striebro? Jednoduchá matematika znie: Ak podľa statista.com v roku 2016 alebo v roku 2017 spoločnosti vyťažili približne 25000 ton striebra (za 1 kalendárny rok je to v prepočte po veľmi „hrubom“ zaokrúhlení 804 miliónov trójskych uncí), potom by na nákup celoročnej produkcie pri cene 15 eur za uncu stačilo len 12 miliárd eur (804 000 000 x 15 = 12 060 000 000)!

Ešte via zaráža nasledovné: Ak do kryptomien v roku 2017 vložilo svoje úspory tak veľa ľudí a ak tak veľa z týchto ľudí predtým nakupovalo striebro, prečo sa nemôže nájsť „kritická masa“ investorov, ktorí jednoducho skúpia všetko dostupné fyzické striebro na trhu? Jedná sa len o klam čísel, ktoré nám umožňujú „veriť“, alebo sme naozaj tak blízko k prielomu v cenách striebra?

Striebro sa samozrejme využíva najmä v priemysle, v zdravotníctve, v elektronike, časť zásob je využitá ako šperky, a okrem toho ho v určitej miere skupujú aj investori vo forme tehličiek a mincí – lenže práve investori zatiaľ netvoria majoritnú časť „konzumentov“ na trhu so striebrom. Nadviažme na ideu vyššie – Koľko je tá „kritická masa“ ľudí? Pozrime sa na dopyt po investičnom striebre do roku 2015 (za rok 2015 ide o predpoklad). Zdroj: srsroccoreport.com (pozor, stránky srsroccoreport sú takzvané „doom porn“ – t.j. človek môže po prečítaní zopár článkov dospieť k nutkaniu spáchania samovraždy, keďže všetko sa podľa autora rúti do priepasti). Graf zobrazuje predaj mincí v miliónoch trójskych uncí za rok. Ako je vidieť, nárast predaja sa nedá ignorovať a bagatelizovať, ale dnes už vieme, že ani takýto nárast neznamenal prekonanie kritickej hodnoty, ktorá by vyústila do strmého nárastu ceny striebra.

predaj strieborných mincí v rokoch, celosvetovo

Bez ohľadu na to či veríme, že cena striebra na burze je manipulovaná alebo nie, je veľmi nepravdepodobné, že pri nedostatku fyzického kovu na trhoch by bolo možné cenu tlačiť smerom nadol pomocou papierových kontraktov. Dnes sa totiž ťaží s minimálnym ziskom alebo so stratou, no je nepravdepodobné, aby pri nákladoch 40 eur na jednu trójsku uncu bolo striebro stále obchodované za 15 eur/unca. Prečo som si zvolil číslo 40 eur za uncu ako náklad na ťažbu? Jednoducho preto, lebo predpokladajme prípad, kedy by bolo skúpené všetko ľahko dostupné striebro. A teda ak chceme vyťažiť viac striebra, potrebujeme ísť hlbšie pod zemský povrch a tam je ťažba nákladnejšia. Mohol som rovnako spomenúť 35 alebo 45 eur za uncu. Nejde o konkrétne číslo, ale len o ilustráciu.

Doplnenie v máji 2018: V roku 2017 poklesol záujem o striebro predovšetkým v USA, zrejme aj na úkor kryptomien. To ale samozrejme neznamená, že sa ceny striebra prepadnú. Ako je spomenuté na začiatku článku, nižšie sa budeme venovať aj možným priebehom cien striebra v budúcnosti – rovnako by sme sa ale mohli zamerať aj na projekciu možného budúceho dopytu po investičnom striebre. Práve uvažovanie o možnom budúcom dopyte nám môže dať jasnejšiu predstavu o pohyboch cien. Kým bude dopyt pod kritickou hranicou, nič sa s cenou neudeje. Ak ale bude táto kritická hranica prekonaná, potom ťažko predpokladať strop, kde sa cena zastaví.

Majme na pamäti aj to, že ak by cena striebra dosiahla v krátkom období sumu povedzme 100 eur za uncu, našlo by sa mnoho investorov, ktorí by chceli vybrať svoje zisky a to by mohlo posunúť ceny smerom dole. A ak by ceny z vrcholu klesali, klesal by aj záujem investorov – Pretože cena určuje dopyt a nie dopyt určuje cenu!

Informácie o celkovej celosvetovej produkcii a spotrebe striebra môžete nájsť na silverinstitute.org.

Porovnanie cien zlata a striebra – Chceme mať „viac“

Mnohým sa zdá, že mať 100 uncí striebra je viac, ako mať 1 uncu zlata. Ide iba o množstvo, z psychologického hľadiska by bolo zaujímavé skúmať takzvaných „zberačov“ – tí rovnako uprednostňujú množstvo pred celkovou aktuálnou cenou. Samozrejme neklasifikujme tých, ktorí nakupujú striebro a preferujú ho pred zlatom ako „zberačov“ s poruchou. Ide iba o porovnanie z psychologického hľadiska („Mám viac = Mám pocit, že mám viac“). V roku 2015 som napísal toto:

Najdôležitejšou výhodou nakupovania striebra hovoriacou v prospech takejto investície oproti zlatu je v súčasnosti jeho cena (Január – December 2015), pretože jednu trójsku uncu môžete nakúpiť za menej ako €20. Mesačne tak za €200 môžete zhromaždiť viac ako 10 trójskych uncí, v priebehu roka aj viac ako 120, čo sa rovná minimálne 3,73 kilogramom striebra.

Ak by ste týmto tempom skupovali striebro, a ak by sa jeho cena voči mene nemenila, resp. ak by malo striebro rovnakú hodnotu oproti iným komoditám a službám, ako má dnes, tak v priebehu 30 rokov by ste zhromaždili približne 111 kg striebra v hodnote €56 833. To sa približuje nákupu dvoch trójskych uncí zlata ročne a výsledkom je hodnota, ktorú je možné následne použiť na dôchodok, alebo iné aktivity, ktoré spríjemnia život. Svoj disponibilný kapitál neodkladáte na účty, kde ich hodnota klesá a kde v súčastnosti predstavujú iba dlh.

Môže sa teda stať to, že investori uprednostnia striebro pred zlatom, pretože ho chcú mať viac. No môže sa stať aj opak, ktorý sa napríklad udial pri náraste cien BTC v roku 2017. Bitcoin bol vedúcou kryptomenou v takzvanej „market cap“, čo znamená množstvo aktíva v obehu krát jeho cena. Ľudia teda uprednostnili Bitcoin, aj keď pri iných kryptomenách mohli zarobiť oveľa viac.

Z pomerov cien zlata k striebru nevieme povedať, čo má tendenciu rásť viac. Nevieme povedať ani to, či jedna z týchto komodít neostane na svojej aktuálnej cene, zatiaľ čo druhá bude prekonávať historické maximá. Môžete jednoducho skončiť so 100 kilogramami striebra, pričom ak by ste investovali do zlata, kúpna sila takto získaného zlata by bola oproti striebru vyššia.

Ďalšie nič nehovoriace porovnanie – Cena striebra vs. cena indexu DOW

Niektorí tvrdia, že ceny zlata a striebra podliehajú cyklom. Radi pri tom poukazujú na graf, kde je vyjadrený pomer medzi indexom DOW a cenou striebra. Stačí, ak sa pozriete na graf nižšie a lineárnosť, ktorú ľudský mozog očakáva (pretože väčšina javov v našich životoch sa odohráva lineárne) našepkáva, že prípad, kedy sa pomer DOW vs. striebro zmení v prospech situácie z roku 1980 alebo 2011 nie je ďaleko. Je normálne mať takéto očakávanie, ale nie je v poriadku myslieť lineárne pri systéme, o ktorom nevieme povedať, či je lineárny. Ak aj doteraz lineárny bol, nemáme záruky, že bude lineárny aj zajtra.

Tento graf síce uvažuje s cenami v USD a nie v EUR, no prehľad získame aj tak, keďže EUR sa voči USD nemení nijako radikálne. Zdroj: smaulgld.com. Všimnite si, že ako DOW, rovnako aj striebro rastú. Nejde len o to, či špekulujeme na zmeny pomeru DOW/cena striebra, ale aj o to, že kúpna sila obeživa s pribúdajúcim časom klesá!

Porovnanie indexu DOW voči striebru, v USD

Pozor na skladovanie striebra

Skladovanie striebra je samozrejme pri súčasných cenách o niečo zložitejšie, ako keby ste si nakúpili zlato, no striebro samo o sebe je dosť ťažké (špecifická hustota striebra je veľmi zhruba polovica špecifickej hustoty zlata, čo znamená, že zaberá iba raz toľko priestoru ako zlato) a preto nezaberá enormné priestory. Porovnajte váhu mincí povedzme hliníka a striebra a hneď vám bude jasné, o čom je reč.

Skladovanie je naklonené skôr pre preferovanie zlata, no ak striebro na cene v budúcnosti získa viac ako zlato, tak otázka skladovania nie je dôležitá.

Teraz zopár bežných argumentov pre nákup fyzického striebra

Prečo? Na týchto pár bodov nižšie neviem nájsť protiargument. Možno časom niečo nájdem a tak tento článok doplním.

Nenakupujte „papierové“ striebro ako zábezpeku

Ak obchodujete na burze a vašim cieľom je predaj dlhej pozície, alebo skrátenie pozície, potom pravdepodobne viete o tom, že už v roku 2015 sa obchodovalo futures na striebro, ktoré ešte len bude vyťažené. Ak by došlo k tomu, že obchodníci naozaj budú požadovať striebro o takých množstvách, aké sa zobchodujú, celá burza, a to nielen so striebrom, by sa zosypala, pretože by vyplynulo, že „papierové“ komodity neexistujú. Dokedy môže tento stav trvať, to necháme na každom jednotlivcovi, no je isté, že donekonečna sa s neexistujúcim tovarom obchodovať nemôže.

V prípade, že neobchodujete na burze a vašim cieľom je zabezpečenie vašich financií, prípadne prerozdelenie majetku do rôznorodého portfólia, jedným zo smerov by mohlo byť aj vlastnenie fyzického striebra.

Pri fyzickej forme je najlepšie orientovať sa podľa ceny za 1 trójsku uncu, prípadne 1 gram kovu, pretože iba takto nakúpite vhodne. Nemá zmysel nakupovať limitovanú edíciu strieborných mincí takzvanej numizmatickej hodnoty, ak našim cieľom je okamžitá konverzia disponibilného kapitálu do inej hodnoty a späť (niekedy v budúcnosti). Na kupcu mincí s numizmatickou hodnotou si budete musieť počkať, no pri predaji striebra s rýdzosťou .999 pravdepodobne nenarazíte na problémy.

Taktiež sa nenechajte nalákať na reklamy rôznych „pokladníc“ (ak sledujete TV, viete, o čom je reč), tie často predávajú len na základe neznalosti kupujúcich. Témou tohto článku nie je očierňovanie, no je dobré vziať do úvahy práve investičný potenciál, od ktorého očakávate zhodnotenie.

Mince alebo tehličky, aké veľkosti?

Nákup tehličiek je výhodný iba vtedy, ak cena za gram neprekročí cenu za gram mince. V rôznom čase sa ceny strieborných odliatkov a mincí menia, preto je dôležité sledovať ceny u viacerých dodávateľov a vyberať tie najvhodnejšie kombinácie. Okrem toho za striebro platíte aj daň z pridanej hodnoty, čím sa samotný nákup predražuje. Je ale možné tento mechanizmus obísť, a to tak, že nakúpite striebro v zahraničí tam, kde sa DPH na investičné striebro nevzťahuje. Často sú z tejto povinnosti vyňaté mince, keďže tie je možné zbierať (teda sú brané ako numizmatika), prípadne sa jedná o legálne platidlo a zákonodarci (je to zaujímavý termín; mal by znamenať „darcovia zákonov“) v niektorých krajinách takto ošetrili skupovanie fyzického striebra. Napríklad sa jedná o Silver Eagle, Silver Maple Leaf, Britannia, a iné ktoré je v roku 2019 bez DPH možné nakúpiť povedzme v Nemecku.

Rovnako ako pri zlate, aj pri striebre platí, že menšie váhy majú väčšiu likviditu. Ťažko budete hľadať kupcu, ktorý vám odkúpi 5 kilogramové, alebo povedzme 100 uncové odliatky, no oveľa ľahšie sa zbavíte mincí o váhe jednej trójskej unce.

Taktiež pri výbere myslite na to, že striebornú tehličku nejde jednoducho prerezať na viacero odliatkov!

Skupovať váhy menšie ako je jedna trójska unca nemá momentálne význam, v takom prípade za tovar preplatíte a často sa cena takýchto odliatkov v prepočte na gram pohybuje na dvojnásobku spotovej ceny.

Kedy nakupovať?

Ak už kupujete… Tak ideálne je nakupovať priebežne, aj každý mesiac, ak máte na to dostatok prostriedkov. Takto budete mať istotu, že nakupujete za priemernú cenu. Ak na začiatku roka striebro stojí 15 eur za uncu, v priebehu roka sa vyšplhá na 20 eur za 1 trójsku uncu, potom klesne na 17, atď, budete mať kov za priemerné ceny. Zároveň nakupujte vtedy, keď máte pocit, že sa cena môže hýbať smerom nahor. Môže to znieť ako zbytočný argument, no nižšie sa dočítate o tom, ako dospieť k spomenutému pocitu „Môže to ísť vyššie.“

Historický pomer striebra ku zlatu

V rôznych publikáciách sa uvádza viacero rôznych pomerov zlata k striebru, ktoré sa nachádza na Zemi. Napr. podľa providentmetals.com Americký geologický inštitút odhaduje pomer striebra k zlatu na približne 17,5 k jednej. T.j. na každú uncu zlata v Zemskom povrchu existuje 17,5 uncí striebra.

Takýto pomer sa odzrkadľoval aj na cenách oboch kovov, aj keď boli obdobia, kedy ste za jednu uncu zlata mohli nakúpiť až 70, či 80 uncí striebra.

Podľa kitco.com je súčasný pomer cien (platné pre 22. január 2015) približne 1 : 71,5 a teda z toho vyplývajú rôzne možné závery:

  • Striebro je podhodnotené
  • Zlato je nadhodnotené
  • Ceny zlata a striebra kopírujú ceny produkcie
  • Ceny zlata a striebra spolu nesúvisia

Nech si vyberiete akýkoľvek z prvých dvoch záverov, oba hovoria v prospech nákupu fyzického investičného striebra. V prvom prípade je totiž jasné, že cena striebra pôjde hore, v druhom prípade je zas jasné, že cena striebra nie je ovplyvnená bublinou, ktorá praskne. Aj tretí záver je v podstate pozitívny pre budúci vývoj cien, pretože vždy sa ťaží to striebro, ktoré je najdostupnejšie. Ťažko predpokladať, že by sa v tejto dobe cena striebra dostala pod hranicu 5 USD za trójsku uncu, to by sa Spojené štáty Americké museli fyzicky zbaviť svojej meny, čo by malo za následok pád dolára ako rezervnej meny. No aj vtedy by sa komodity začali obchodovať v iných menách, ktoré by sa mohli stať rezervnými. Ale toto sú teórie, ktoré radšej prenechám iným.

Príklad investície do striebra

Aj keď sa investovanie do striebra zdá v poslednej dekáde ako horšie rozhodnutie v porovnaní so zlatom, poďme sa na to pozrieť cez čísla. Náhodne si vyberieme štvrtý kvartál 2004 a porovnáme ho s tretím kvartálom roku 2014, zistíme, že aj keď sme v roku 2004 (údaje pochádzajú z nbs.sk a iných dostupných zdrojov) mali v hospodárstve priemernú nominálnu mzdu €596, dokázali sme z takejto mzdy nakúpiť viac striebra, ako keď to porovnáme s tretím kvartálom 2014. Konkrétne údaje sú:

Priemerná nominálna mzda za Q4 2004: €596 , Q3 2014: €837

Kurz USD:EUR v Q4 2004: 0,79 , Q3 2014: 0,8

Cena jednej Trójskej unce striebra v Q4 2004: 6,9 USD , Q3 2014: 17 USD

Priemerná cena za 1 štvorcový meter v celoslovenskom priemere bola v Q4 2004 €954 , Q3 2014 €1220 .

Keď to zrátame, tak v prípade, ak by sme v roku 2004 investovali do striebra toľko, koľko by nás stál nákup 100 štvorcových metrov nehnuteľnosti, v treťom kvartáli 2014 by sme za nadobudnuté striebro nakúpiť 195 štvorcových metrov.

Použité dáta pochádzajú aj z reality.etrend.sk a nbs.sk.

Cena striebra podlieha volatilite – Ale akej presne?

Pomaly sa dostávame k spomínaným možným cenám v budúcnosti.

Niektorí autori vám rovno povedia, že sa s cenami striebra manipuluje, ďalší vám predstavia iné teórie. Skutočnosť je ale taká, že sa pri pohyboch cien môže jednať o prirodzený jav. Ako to viem? Predovšetkým tak, že sa pozrieme na históriu cien a následne na simulácie z daného obdobia, simulácie pomocou metódy Monte Carlo.

Každý investor musí byť pripravený na určitú volatilitu, pretože je pre aktíva prirodzená. Ak držíte v ruke 100 eur, volatilita týchto bankoviek voči mene Euro neexistuje. No voči akémukoľvek inému aktívu bude vami držaných 100 eur neustále meniť hodnotu. Voči niečomu pomaly, voči inému skokovo.

Tu napríklad máme simulácie Monte Carlo pre striebro na obdobie jedného roka dopredu (pochádzajú z februára 2019). Tých simulácií je dohromady 250 a aj keď žiadna z nich v skutočnosti nenastane (to by sme ich museli vykonať nekonečne veľa), z grafu vieme jasne pochopiť, že cena striebra sa môže vyšplhať nad 20 eur rovnako ľahko ako môže klesnúť pod 10 eur za uncu. Nemyslime teraz na náklady na ťažbu, berme do úvahy len matematiku.

Simulácie Monte Carlo pre striebro, rok 2019 až do roku 2020

Tu vidíte, prečo je metóda Monte Carlo tak dôležitá – Pripraví nás na rôzne možnosti. Všetci by sme najradšej dnes nakúpili a zajtra vybrali miliónové zisky, no takto sa to neodohráva.

A aby ste v tom všetkom mali ešte väčší zmätok, skúste si predstaviť simulácie Monte Carlo pre dopyt po fyzickom kove – Ak by nastali tie prípady, kedy by sa dopyt extrémne navýšil, cena by zhora naozaj nebola ohraničená. Ak si myslíte, že takéto scenáre sú len fantáziou, tak vám nižšie prikladám simulácie pre BTC na 5 rokov dopredu, ktoré pochádzajú z roku 2013! Ako asi viete, 1 BTC sa v decembri 2017 obchodoval za približne 16500 eur.

Simulácie Monte Carlo pre Bitcoin z roku 2013

Netvrdím, že nastane maximum, alebo že aj tie najdivokejšie trajektórie cien budú prekonané – Len sa snažím vysvetliť, že budúcnosť nepoznáme a je lepšie pripraviť sa na najpravdepodobnejšie scenáre, no nikdy nesmieme nevylúčiť ani extrémy (namiesto „istoty“ radšej priznajme, že „nevieme“). Rozhodovať sa na základe pravdepodobností nám môže priniesť viac ziskov ako keby sme sa rozhodovali na základe toho, či nás nejaká iná osoba dokáže presvedčiť.

Pripravte sa na turbulencie

Ak kupujete tehličky a mince, majte na pamäti, že dnes môžete nakúpiť za sumu, ktorá sa môže zajtra prepadnúť povedzme o 5 percent, takisto ale môže stúpnuť o opačných 5 percent. To, že sa ceny vyvíjajú podľa obchodovania na burzách ale nie je dôležité, je totiž potrebné sústrediť sa na cieľ a sledovať ho. Nesnívajte o tom, “keby…” Ak vám vlastnenie fyzického kovu vadí, zbavte sa ho a robte niečo, čo vám prinesie viac radosti. Človek žije svoj život len raz a preto by sa mal venovať tomu, na čom naozaj záleží. Investovanie totiž nie je pre každého a rôzni ľudia majú rôzne pohľady na konkrétne veci a situácie. Byť šťastný a spokojný so svojim životom v žiadnom prípade neznamená byť bohatý, a platí to aj obrátene.

Akonáhle sa rozhodnete pre investovanie do fyzického striebra, stanovte si hranice, ktoré definujú nakupovanie a predávanie, resp. výmenu za inú komoditu, akcie, či aktíva ako nehnuteľnosti, atď. Fiktívny príklad je nákup striebra pod cenu €20 za 1 trójsku uncu, výmena striebra za zlato pri pomere 1:30 (cena zlata:cena striebra), prípadne výmena za akcie, ak tie, ktoré sú zahrnuté v S&P500 či DOW klesnú voči striebru na také hodnoty, že budete považovať striebro za nadhodnotené. Prípadne sa zamerajte aj na nehnuteľnosti, a ceny porovnávajte aspoň raz mesačne. Ak striebro oproti nehnuteľnostiam stráca, jedná sa možno o vhodnú dobu pre nákup kovu. Akonáhle sa trend obráti a predpokladáte, že nastal vrchol, predávajte striebro a nakupujte byty, domy, pozemky. Stále myslite na to, že trajektórií cien je mnoho – Práve preto je dobré používať metódu Monte Carlo.

Najhoršie, čo môžete s voľnou hotovosťou urobiť, je spotrebovať ju na veci, ktoré nepotrebujete, a ktoré o niekoľko rokov vyhodíte.

Ak chcete mať prístup k simuláciám pomocou metódy Monte Carlo, pozrite sa na produkty.

Záver

Ak ste si po prečítaní článku uvedomili, že v roku 2013 ste nemali za všetky prostriedky nakupovať striebro s vidinou stonásobného zhodnotenia do piatich rokov, ale že ste si mali najprv pozrieť simulácie pomocou metódy Monte Carlo, potom ste dospeli k poznaniu. Vedieť v žiadnom neznamená mať zisk. No nepoznanie pravdepodobností a očakávať nereálne je hlúposť.