Môže vyrásť cena zlata na 10000 eur za trójsku uncu do roku 2020?

Možné to je, ale nie pravdepodobné

Toto je príklad simulácie trajektórií cien pre zlato. Uvažujme s 522 dňami, kedy sa obchoduje (bežne sa so zlatom obchoduje 260-262 dní v roku kvôli víkendom a sviatkom) a simulácie pochádzajú z 18. novembra 2018. Takže simulujeme trajektórie cien zlata za trójsku uncu v eurách približne do 18. novembra 2020.

Poznámka: Dokument, ktorý je nižšie, je simulácia cien zlata tak, ako ju budete vidieť pri používaní produktov. Ak sa vám vložený pdf súbor nižšie zobrazuje nevhodne, môžete si ho stiahnuť do svojho zariadenia kliknutím na tento odkaz.

Dlhy sú skryté riziká, ale tie skúsme ignorovať

Na cenu zlata samozrejme existuje mnoho názorov. Jedni vidia v zlate bublinu, ktorá má spľasnúť na úrovni 400 amerických dolárov za trójsku uncu, iní vidia prehodnotenie ceny zlata kvôli existujúcim dlhom na hranicu aspoň 10000 amerických dolárov za trójsku uncu.

Odhliadnime na chvíľu od všetkého racionálneho, t.j. ignorujme fakt, že cena nemôže poklesnúť pod povedzme 1100 dolárov za uncu kvôli nerentabilite ťažby v takmer všetkých baniach pri príliš nízkych cenách, a pozrime sa na možné scenáre čisto z matematického hľadiska.

Existuje riziko, že cena zlata poklesne na približne 800 eur za trójsku uncu. Čo by to znamenalo pri investícii 1100 eur, je jednoduché vyčísliť: 800 / 1100 = 0.7273 . A teda mali by sme po určitom čase len niečo cez 72% z pôvodne investovanej sumy. Otázka teda znie: Aká je pravdepodobnosť poklesu na úroveň 800 eur za jednu trójsku uncu a budem schopný/schopná akceptovať takúto stratu?

Platí, že sa môže stať niečo neočakávané, čo cenami pohne smerom hore alebo dole tak rapídne, že výsledná cena bude mimo očakávanej v nami získanom rozsahu. Nezabúdajte, že metóda Monte Carlo pracuje s náhodnosťou a so zmenami cien v minulosti. Logicky teda môžeme povedať: Ak v minulosti priebeh ceny nebol ovplyvnený nečakanou udalosťou – bankrotom krajiny, hospodárskym poklesom, živelná pohroma – ale v budúcnosti sa táto udalosť vyskytne, tak sa simulované trajektórie môžu od skutočného vývoja výrazne líšiť. Takto okrajové záležitosti môžu mať na investora buď katastrofálny dopad, no rovnako môže ísť aj o rozprávkové zbohatnutie. Príkladom z oboch strán sú nasledovné fiktívne udalosti:

  • Ľudstvo bude v blízkej budúcnosti schopné ťažiť zlato vo vesmíre pri nízkych nákladoch
  • Čína vyhlási úmysel predať všetky americké obligácie a zisk vymeniť za zlato

Viac „Ak“

Predpokladajme defláciu, potom predpokladajme predaj rezerv centrálnych bánk, predpokladajme kolaps eura, kolaps amerického doláru kvôli exponenciálne rastúcemu štátnemu dlhu, kolaps na trhoch kvôli vysokým úrokovým sadzbám, a podobne. Sami musíte usúdiť, že tých možností je tak veľa, že je lepšie s nimi neuvažovať. V opačnom prípade sa dopracujete k takej komplexnosti, že jediná maličká chyba na vstupe (stavím sa, že by sa niekde objavila) sa prejaví ako výrazný činiteľ na výstupe.

Preto sa nezaoberajme možnosťami „ak“, ale pozerajme sa na ceny z čo najjednoduchšieho hľadiska a do receptu prihoďme trošku náhodnosti.

Čo z pravdepodobností a simulácií vyplýva?

  • Zlato by malo byť konzervatívnou investíciou, kde zároveň existuje pozitívne riziko (šanca na zhodnotenie)
  • Negatívne riziko nie je úplne zanedbateľné
  • Môžete si nastaviť stop-loss

Ak to porovnáte so simuláciami pre bitcoin, zlato sa vám bude zdať ako super-konzervatívna investícia. Samozrejme neznamená to, že tento sa predpoklad aj skutočne naplní.

Výsledkom nemá byť očakávanie zisku, ale prehľad o možnej strate, prípadne prehľad o možných limitoch na predaj (rovnako pri zisku ako pri strate).

Viac simulácií pre rôzne aktíva, ktoré sú navyše aktuálne a pravidelne dopĺňané, máte k dispozícii ako produkty po kliknutí tu.