Cena určuje dopyt a nie dopyt určuje cenu

Aktívum nie je maslo

Na hodinách ekonómie ste sa zrejme stretli s krivkou dopytu a ponuky. Táto teória môže fungovať pri masle, chlebe, ale určite nie pri finančných aktívach. Tu je to naopak – Ak cena aktíva stúpa, a ak stúpa aj množstvo informácii o tomto jave (napr. každý deň o stúpajúcej cene čítame na najnavštevovanejších stránkach), potom s určitou pravdepodobnosťou bude stúpať aj cena tohto aktíva. A naopak, môžete byť presvedčený o najlepšom a najprehliadanejšom aktíve dneška, no jeho cena môže byť tak podhodnotená, že oň nikto nemá záujem (lebo ak by oň záujem bol, jeho cena by nebola tak nízko).

Pamätajte, že ľudia vo finančných otázkach radi naskakujú na „rozbehnutý vlak“, nech je to akokoľvek iracionálne. Zdravý rozum vám radí, aby ste sa o to nepokúšali, ale cena zvyčajne rastie s rastúcim množstvom ľudí, ktorí na tento pomyselný vlak naskakujú.

Trendy vyhľadávania

Nižšie je zobrazený záujem o frázu „buy bitcoin“ vo vyhľadávaní google. Zámerne nezobrazujem vývoj cien, no ak by bol niekto na pochybnostiach o tom, že cena naozaj určuje dopyt, nech si vyhľadá vývoj cien. Na coindesk.com je dostupný graf cien s možnosťou nastavenia vlastných dátumov.

trend pre frázu buy bitcoin, 1

trend pre frázu buy bitcoin, 2

trend pre frázu buy bitcoin, 3

Tento trend je viditeľný všade

V google trends si viete nechať zobraziť záujem o akékoľvek aktívum a naozaj stojí za povšimnutie, že cenový vrchol sa zvyčajne zhoduje s vrcholom záujmu o aktívum. Samozrejme, majte stále na pamäti nasledovné

  • Dnešný stav môže byť iba ďalší schod ku vrcholu, ktorý nastane o mesiac, alebo to môže byť maximum, ktoré sa už nikdy nemusí zopakovať (rovnako sa pozerajte aj na „dno“)
  • Ak dnes o nejaké aktívum záujem nie je, neznamená to, že o rok sa situácia zmení (alebo nezmení)

Práve preto je dobré, ak sa pozriete aj na možné trajektórie cien pomocou metódy Monte Carlo. V budúcnosti nie je zaručené nič, no nakupovať len preto, lebo sa o niečom vyjadril pozitívne ktokoľvek známy z finančnej sféry, nedáva príliš veľký zmysel. Čo ak to vyjadrenie bolo urobené preto, aby sa svojho aktíva zbavil na úkor tých, ktorí jeho alebo jej rady počúvajú?