Aktuálna cena zlata (v €) na trhu a jej vývoj

Vývoj cien zlata na svetových trhoch a aktuálna cena na gram v €

Aktuálna cena zlata

Gold Chart

Nižšie je graf, ktorý znázorňuje vývoj cien zlata v nedávnej minulosti v zaužívanom pomere k jednej Trójskej unci, čo je 31,1034768 gramu.

História cien zlata - graf

Pár úvah o cene a histórii zlata (nižšie sa dočítate, prečo som zvolil takýto postup a aký to má vplyv na predpoklady o budúcej cene zlata)

 1. Počas histórie rôznych civilizácií bolo zlato znakom bohatstva, a národ, ktorý mal zlato, mal aj moc,
 2. V histórii bola cena zlata konštantná za situácie, keď bola konkrétna mena krytá zlatom,
 3. No so zrušením zlatého štandardu Richardom Nixonom, 37. prezidentom Spojených štátov Amerických, a po vyňatí striebra ako materiálu pre americký dolár, čo odobril Lyndon Johnson, 36. prezident Spojených štátov Amerických, v roku 1965, došlo a dochádza k fluktuáciám cien na trhoch týchto komodít,
 4. Ceny zlata budú za podmienok, ktoré vo svete existujú v roku 2019 (článok bol editovaný v roku 2019), pravdepodobne rásť a klesať.
 5. Zlato sa líši od dlhu, či ceny akcie tým
  1. že sa vo fyzickej forme nikdy nestane „nesplatiteľným“,
  2. ďalej je veľmi nepravdepodobné, že jeho cena klesne na nulu,
  3. a ak zlato neobchodujete na páku na burze, nevystavujete sa riziku vysokej straty nech už obchodujete na dlhé alebo krátke pozície
 6. Zlato (a aj striebro) boli používané ako platidlá,
 7. Množstvo zlata (a striebra) je obmedzené – na rozdiel od ničím nekrytých papierových mien

Aká je ale pravdepodobnosť rastu, či poklesu ceny zlata?

Mohli by ste celé dni tráviť čítaním noviniek z búrz alebo z politiky, odoberať množstvo magazínov, v ktorých by ste sa dostali k názorom konkrétnych autorov. Všimnite si, že aj vyššie uvedené poznámky sú len myšlienkami, ktoré môžu posunúť rozhodovanie o tom, či zlato nakúpiť alebo predať, nejakým smerom. Ak by som sa zameral na pozitíva pre rast cien, mohlo by to vo vás vyvolať odhodlanie pre nákup zlata. Ak by som bol voči zlatu negatívny, mohlo by vás to od nákupu odradiť.

No najpravdepodobnejší je ten scenár, že ak by boli argumenty pre/proti nákupu/predaju zlata v súlade s vašim osobným presvedčením, článok by ste podľa toho považovali buď za prínos, alebo za úplnú blbosť podľa toho, či sa mnou vyslovené názory zhodujú s vašimi vlastnými.

Práve kvôli názorom, ktoré sú často iba zbožným prianím autorov, je lepšie sa im vyhnúť! Namiesto toho sa pokúsme o budúcich cenách zlata uvažovať z hľadiska pravdepodobnosti. A na tento účel slúži metóda Monte Carlo, ktorá na základe zmien minulých cien a na základe stochastickosti projektuje možné budúce scenáre vývoja cien akejkoľvek komodity či aktíva.

Stačí, ak navštívite stránku ohľadom demo prístupu k simuláciám Monte Carlo, a získate zadarmo prístup k možným vývojom cien zlata na 2 roky dopredu. Kliknite tu.

Pomocou simulácií Monte Carlo vieme nielen vyjadriť to, či môžeme očakávať v dohľadnej dobe cenu povedzme €5000 za jednu uncu zlata, ale aj to, aké je to pravdepodobné.

Ak ste sa dočítali až sem bez toho, aby ste navštívili stránku s informáciami o demo prístupe, čítajte ďalej – nachádza sa tu zopár ďalších úvah o možných vplyvoch na cenu zlata.

Zlato sa nedá jesť

Kritici radi poukazujú na nemožnosť využitia zlata, resp. na to, že zlato sa nedá zjesť, ak je človek hladný, nedá sa s nim kúriť v peci, nedá sa použiť namiesto olova v zbrojnom priemysle, nemá opodstatnenie v prípade jadrovej katastrofy, atď. Majú samozrejme pravdu! Na druhej strane ale stoja argumenty hovoriace v prospech tejto komodity, a tým najlepším je pohľad na zlato z historického hľadiska – Žiadna iná komodita nie je opradená toľkými príbehmi, po žiadnej inej komodite nebol v histórii taký dopyt ako práve po zlate. Na históriu môžeme dokonca zabudnúť, no nemôžeme zabudnúť na meny, ktoré dnes neexistujú. Môže si niekto myslieť, že eurá a doláre budú zákonným platidlom aj o 20, 30, 50, či 100 rokov? Papierových mien existovali kvantá a nikdy neprežili. Prečo by malo byť euro a dolár výnimkou?

Dostatok „peňazí“ hovorí v prospech kupujúcich

Napriek tomu, že v dnešných dobách máme na trhoch prebytok „peňazí“ (v úvodzovkách preto, lebo peniaze si z ich definície v čase uchovávajú hodnotu, čo nie je prípadom ničím nekrytých a infláciou znehodnotených papierových bankoviek), kúpna sila určitej pevne stanovenej sumy sa vďaka inflácii stále znižuje a politické tlaky, aby v ekonomike bola neustále inflácia, túto skutočnosť len podtrhujú. Okrem toho sú meny častým terčom zmien, tlakov a reforiem.

Zlato je od dávnych vekov chápané ako nositeľ hodnoty aj napriek tomu, že jeho využitie v priemysle je minimálne a okrem reprezentovania hodnoty slúži predovšetkým ako šperk. No práve vďaka tomu, že zlato je vyčerpateľný a merateľný zdroj, hralo v ekonomikách veľkú úlohu. V súčasnosti sa navyše využíva aj pri rôznych príležitostiach v Indii a iných krajinách, čo len zvyšuje dopyt po tejto komodite.

Cena zlata sa jednoducho nemôže prepadnúť a papierová mena za súčasných podmienok nemôže súťažiť a udržať krok so zlatom. Kým sa budú tlačiť „peniaze“, pri ktorých bude nulový úrok používaný na ďalšie zadlžovanie, skutočné hodnoty, medzi ktoré patrí aj zlato, budú minimálne kopírovať infláciu. Prihliadajúc na trendy z posledných rokov a očakávania môžeme skôr predpokladať nárast cien zlata. Tento predpoklad je založený na použití zdravého rozumu, v nijakom prípade sa nejedná o prognózu.

Cena verzus hodnota

Hodnotu zlata nie je ideálne vyjadrovať v cene, resp. sume platidla akejkoľvek papierovej meny, práve kvôli všadeprítomnej inflácii, ale napríklad je vhodné určiť hodnotu zlata voči nehnuteľnostiam a pozemkom. V takom prípade je výsledkom skutočná hodnota zlata.

Záver

Argumenty vyššie sú jednoznačne pozitívne pre nákup zlata. Rovnako dobre som ale mohol použiť argumenty proti nákupu zlata. Napríklad také, kedy by som porovnal výkonnosť akcií spoločnosti Microsoft na burze s výkonnosťou zlata. Vyberal by som zámerne tie spoločnosti, ktoré na burze získali najviac a ani omylom by som nespomenul množstvo tých, ktoré buď skrachovali, alebo sa „nepohli z miesta“.

Prípadne by som spomenul nárast cien Bitcoin-u a iných kryptomien. Jednoducho povedané – použil by som také argumenty, ktoré by sa mi hodili. Také, ktoré by podporovali moje osobné presvedčenie. Pri pohľade do histórie by som mal samozrejme pravdu, no až budúcnosť by ukázala, do akej miery by som mal pravdu so svojimi tu publikovanými názormi.

Preto je doslova hlúpe zaoberať sa myšlienkami o možných scenároch a radšej zistime, do akej miery je zlato rizikové alebo konzervatívne. Nezabúdajte, že ani metóda Monte Carlo nedá presnú odpoveď na budúcu cenu – no vďaka tejto metóde vieme posúdiť, čo môžeme na základe náhodnosti a minulých zmien cien očakávať do budúcnosti. Kliknite tu a zistite, ako sa dostať zadarmo k simuláciám cien zlata.